Aktualności

Udział w prestiżowym panelu podczas Forum Przedsiębiorstw

Dr hab. Anna M. Nikodemska-Wołowik, prof. nadzwycz. uczestniczyła w dyskusji panelowej podczas prestiżowej sesji plenarnej na Forum Przedsiębiorstw, jednym z największych wydarzeń na Pomorzu, skierowanych do przedsiębiorców. W panelu, poza naszą koleżanką, uczestniczyli: profesor Jerzy Hausner, Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA oraz Maciej Grabski, prezes Olivia Business Centre, a dyskusję moderowała Ewa Sowińska, z-ca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Prof. A.M. Nikodemska-Wołowik miała okazję przedstawić m.in. wybrane rezultaty Projektu NCN, którego jest kierownikiem. Panel obserwowało ok. 400 uczestników Forum, zorganizowanego w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w dn. 29.05.2019.

 

Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Serdecznie dziękujemy! 

 

 

20 lat wymiany studenckiej między IHZ i Hochschule Bremen

W dniach 9-13.04.2019 r. studenci Wydziału Ekonomicznego rozpoczęli  realizację 20. edycji programu wymiany studenckiej między Uniwersytetem Gdańskim i Hochschule Bremen. W tych dniach gościliśmy na Wydziale  panią prof. dr Martinę Röhrich – koordynatora wymiany ze strony HSB wraz z grupą 10- studentów.

Rewizyta studentów Wydziału Ekonomicznego w Bremen odbędzie się w dniach 28.05-1.06.2019 r. Uczestnicy wymiany, poza programem dydaktyczno-kulturalnym, realizują 30-godzinny przedmiot „Management Business Game”, w ramach którego prowadzona jest gra biznesowa opracowana w oparciu o przykłady z praktyki gospodarczej. Koordynatorem wymiany ze strony IHZ jest dr Monika Grottel z Instytut Handlu Zagraczniego.

link: 

https://www.hs-bremen.de/internet/de/einrichtungen/presse/mitteilungen/2019/detail/index_68176.html

 

Uczestnikom wymiany życzymy owocnych dyskusji na styku kultur oraz dobrych wyników w „Management Business Game”!

 

 

Wizyta studyjna pracowników IHZ i studentów w WTO

Nasze koleżanki,  dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. nadzw. i dr Renata Orłowska (z inicjatywy Pani Profesor) wraz z 21 studentami 2-go roku studiów magisterskich International Business uczestniczyły w warsztatach w siedzibie WTO w Genewie. Wizyta studyjna odbywała się i została w pełni sfinansowana z funduszy Projektu ProUG; POWR.03.05.00-00-Z308/17. Podczas wizyty studenci mieli możliwość zapoznania się z pracą najważniejszych - z punktu widzenia gospodarki światowej – organizacji: WTO, ONZ, UNCTAD i ITC. Wydarzenie to odbyło się w dn. 07-12.04. 2019 r.

Cieszymy się bardzo, gratulujemy i liczymy na kolejne tak prestiżowe przedsięwzięcia!

 

 

Konferencja Koła Naukowego HaZet

W dniu 10.04.2019 r. studenci Koła Naukowego HaZet we współpracy z blogiem Historyczny ambasador, prowadzonym przez studenta magisterskich studiów na specjalności handel  zagraniczny, zorganizowali na Wydziale Ekonomicznym już trzecią konferencję z cyklu GEOPOLITYCZNA GRA MOCARSTW. W wydarzeniu - poza społecznością akademicką - uczestniczyli znakomici goście ze świata polityki i biznesu. Gratulujemy podjęcia tak trudnego tematu i zaangażowania w dyskusję wybitnych ekspertów!

link: https://pl-pl.facebook.com/hazet.kn

 

 

 

Jubileuszowa XXV Konferencja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

W dniu 03.04.2019 r. na Wydziale Ekonomicznym odbyła się kolejna konferencja naszego świetnego KNFM. Wydarzenie to zorganizowano - jak zawsze - perfekcyjnie i profesjonalnie. Pojawili się na nim nie tylko studenci i pracownicy naukowi UG, ale również reprezentanci przedsiębiorstw międzynarodowych - wybitni praktycy rynkowi (z firm Refinitiv, Staples, Sony Pictures, ING). Warto podkreślić, iż łączenie nauki z wyzwaniami praktyki gospodarczej należy do tradycji tychże cyklicznych konferencji, a ich organizatorzy rokrocznie dbają, aby w wydarzeniu uczestniczyli doświadczeni menedżerowie.

Gratulujemy serdecznie i życzymy Opiekunom Koła oraz prężnie działającym w Kole Studentom kolejnych lat pełnych sukcesów!

link do strony KNFM: http://knfm.ug.edu.pl/

 

Wizyty studentów w Staples

W dniach 6.i 20.11 2018 r., studenci II roku SS2 MSG (specjalność MSM) uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych przez zespół HR i Komunikacji firmy Staples w jej siedzibie w Olivia Business Centre. Odbyły się tam praktyczne zajęcia w ramach przedmiotów realizowanych na uczelni przez dr hab. Annę M. Nikodemską-Wołowik, prof. UG, która towarzyszyła studentom w obu wizytach. Studenci uczestniczyli w angażujących, praktycznych i niezwykle inspirujących modułach spotkania, takich jak:

  1. Gra o STAPLES – przybliżenie specyfiki działania organizacji.
  2. Rebranding w Staples – co oznacza taka decyzja dla codziennych zadań w firmie.
  3. Nowa kampania Staples – jak firma chce wspierać nową strategię i wartości.
  4. Employer Branding – jak firma komunikuje się na zewnątrz z potencjalnymi pracownikami.

Były one prowadzone przez Panie: Ewę Szabuniewicz HR Dyrektor, Katarzynę Kozłowską Facility & Comunications Coordinator, Magdalenę Szymaniak Talent Acquisitions & Development Lead, Monikę Witkowską, Talent Acquisitions Specialist, Joannę Leszczyńską, Senior Talent Acquisitions Specialist. 

Pragniemy podziękować serdecznie Organizatorom z firmy Staples za możliwość uczestniczenia w tak świetnych, bardzo przydatnych zajęciach i za ciepłe przyjęcie.

 

  


  

 Kontynuacja współpracy z UM Sopotu

 16.11.2018 r., w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, z udziałem prezydenta Jacka Karnowskiego, odbyło się w Sopocie spotkanie branży turystycznej oraz debata „Sopot Turystyczny – Tradycja z przyszłością”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sopockie Towarzystwo Turystyczne. Zaproszono na nie naszą koleżankę, dr hab. Sylwię Pangsy-Kania, prof. UG, która przedstawiła wnioski z projektu realizowanego w ub. roku akademickim w Instytucie Handlu Zagranicznego  we współpracy z UM Sopotu, w ramach PDW Poszukiwanie nowych wyzwań turystycznych i biznesowych w mieście Sopot. Prezentacja profesor S. Pangsy-Kania: Sopot widziany oczami studentów WE UG– nowe wyzwania, nowe rozwiązania, spotkała się z aplauzem publiczności. Cieszymy się bardzo, czekamy na realizację kolejnych projektów i mamy nadzieję na efektywne wdrożenia!

  

 

Międzynarodowy Kongres Pokoleń 

Dr hab. A. M. Nikodemska-Wołowik, profesor nadzwyczajny, aktywnie uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Pokoleń – prestiżowym i największym wydarzeniu konferencyjnym w Polsce, poświęconym przedsiębiorstwom rodzinnym. Nasza koleżanka została zaproszona do znakomitego grona prelegentów i panelistów, reprezentowanego przez właścicieli czołowych polskich firm rodzinnych, przedstawicieli banków, firm doradczych, środowisk akademickich, think tanków, dziennikarzy. Kongres zorganizowano w hotelu Narvil (zarządzanym przez rodzinę) w Serocku, 04.10.2018.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: © Fundacji Firmy Rodzinne, X 2018

Zdjęcie dzięki uprzejmości: © Fundacji Firmy Rodzinne, X 2018

 

 

Wykłady w Riga Technical University na Łotwie

We wrześniu 2018 roku dwie nasze koleżanki gościły w Riga Technical University na Łotwie w ramach programu Erasmus+/STA. Poza zrealizowaniem zajęć dla tamtejszych studentów, określiły kierunki dalszej współpracy z łotewskimi naukowcami.

 

 Sukces doktora Łukasza Dopierały

 3. października 2018 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego odbyło się II posiedzenie Jury II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, na którym zostali wyłonieni laureaci Konkursu.

Wyróżnienie Jury Konkursu otrzymał nasz instytutowy kolega, dr Łukasz Dopierała, za pracę pt. „Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń". Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, promotorem pomocniczym dr Urszula Mrzygłód. 

Gratulujemy serdecznie!

 

Wyjazd integracyjny

W dniach 09-10.06.2018 uczestniczyliśmy w wyjeździe integracyjnym, zorganizowanym dla wszystkich pracowników WE UG. Pobyt w hotelu Orle na Wyspie Sobieszewskiej obfitował w atrakcje, czemu sprzyjała doskonała letnia pogoda. IHZ reprezentowany był przez 16 osób. Wzięliśmy udział w warsztatach skoncentrowanych głównie na kwestiach dydaktycznych, poznaliśmy tajemnice ptaków podczas „spaceru ornitologicznego” ze słynnym w Polsce znawcą tematu – p. Jakubem Typiakiem, a także zwiedziliśmy Zbiornik Wody Kazimierz – niezwykłą wieżę ciśnień z tarasem widokowym. Podczas kolacji w sposób zarówno uroczysty, jak i pełen ciepłego humoru, zorganizowano galę wręczenia nagród dla największych autorytetów wśród profesorów WE UG. Z IHZ uhonorowano nagrodą Koryfeusz troje naszych profesorów: profesor Danutę Marciniak-Neider w dziedzinie rozliczenia międzynarodowe, profesora Bohdana Jelińskiego w dziedzinie protokół dyplomatyczny oraz profesora Janusza Neidera w dziedzinie transport i spedycja.

   

  

  

Obrona pracy doktorskiej

 W dniu 30. maja 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutta na temat:

 „Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”
 
Promotorem pracy był prof. zw. dr hab.  Janusz Neider. 
 
Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:
prof. dr hab. Elżbieta Załoga (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Janusz Figura, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Komisja JEDNOMYŚLNIE przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i podjęła decyzję o jej wyróżnieniu.
 

W dniu 21.06.2018 r. Rada Wydziału Ekonomicznego UG podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia Pani Magdalenie Jażdżewskiej-Gutta, a także o wyróżnieniu pracy. Serdecznie gratulujemy!

 

 


Konferencja Wyzwania Gospodarki Globalnej 2018


W dniach 24-25 maja 2018 roku odbyła się X jubileuszowa edycja konferencji Instytutu Handlu Zagranicznego WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Nasza tegoroczna Konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w bardzo wielu obszarach, takich jak: międzynarodowa wymiana handlowa, problemy procesów integracyjnych, wyzwania finansów międzynarodowych oraz kapitał ludzki w gospodarce globalnej. Językami konferencji były j. polski oraz j. angielski. Do dyskusji zaproszono grono ekspertów i praktyków reprezentujących zarówno świat nauki, jak i biznesu, z kraju i z zagranicy (z Litwy, Niemiec, RPA, USA, Włoch).

 

Konferencję otworzyła sesja plenarna z wystąpieniami głównych mówców z uczelni i firm - uznanych autorytetów w kwestiach gospodarczych. Do znakomitych keynote speakers należeli:

  • prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza,
  • Agata Witczak, Dyrektor Oddziału Thomson Reuters w Gdyni, Site & HR Head Thomson Reuters Gdynia,
  • Tomasz Salamon, Vice President Fund Accounting, State Street Bank International.

 

Panele dyskusyjne z czynnym udziałem praktyków gospodarczych i naukowców obejmowały następujące tematy: Przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych - szanse, możliwości i bariery (pod patronatem Pracodawców Pomorza), Challenges of the shared services sector (pod patronatem Staples Solutions wspólnie z Invest in Pomerania), International financial markets and the role of data providers (pod patronatem Thomson Reuters). Panele naukowe – akademickie koncentrowały się na następujących zagadnieniach: Nowe trendy w handlu światowym, MSG i biznes międzynarodowy wobec wyzwań Ustawy 2.0, Wyzwania procesów integracyjnych. Ponadto studenci zorganizowali studencką sesję panelową: Debiuty studenckie – Gospodarka światowa z perspektywy studenta (pod patronatem State Street Bank International).

 

Partnerami wydarzenia byli Pracodawcy Pomorza, J.J. Darboven, Staples Solutions, OSTC, Thomson Reuters, State Street i Związek Banków Polskich w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Patronami medialnymi konferencji zostali: Radio Mors i portal trojmiasto.pl

 

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Handlu Zagranicznego pragną podziękować serdecznie wszystkim SZANOWNYM UCZESTNIKOM za przyjęcie zaproszenia na tegoroczną konferencję i aktywny w niej udział. Link do relacji z wydarzenia (dzięki uprzejmości Pracodawców Pomorza): http://pracodawcypomorza.pl/2018/05/28/ekonomisci-o-gospodarce-globalnej/

 

     

                                             

 

Goście z Australii i z Niemiec

W kwietniu 2018 r. gościliśmy na Wydziale Ekonomicznym i w Instytucie Handlu Zagranicznego prof. Marię Estelę Varua i dr Ailę Khan z Western Sydney University. Panie zaprezentowały studentom wybrane aktualne problemy gospodarki Australii, a podczas zebrania IHZ w dn. 11.04.2018 r. poruszyły kwestię podejścia naukowców australijskich do realizacji badań i przygotowania publikacji. Z gośćmi z Australii współpracują naukowo prof. UG dr hab. Krystyna Żołądkiewicz i dr Renata Orłowska. W ww. zebraniu uczestniczyła również prof. dr Christiane True z Hochschule Bremen.Gość z Rygi w IHZ

 

W dniach 18-21 kwietnia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym i w Instytucie Handlu Zagranicznego gościliśmy Panią Profesor Karine Oganisjana z Riga Technical University z Łotwy. Pani Profesor – uznany ekspert w dziedzinie metodologii prowadzenia badań naukowych – prowadziła interesujące i praktyczne warsztaty dla studentów specjalności International Business oraz dla doktorantów WE. 


Kolejna konferencja KNFM

 

W dniu 11 kwietnia 2018 r. odbyła się XXIV edycja konferencji naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych pod tytułem: "Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie". Konferencja, tak jak w latach ubiegłych, składała się z dwóch paneli dyskusyjnych oraz dwóch sesji  z wystąpieniami studentów. Pierwsza część konferencji prowadzona była w j. polskim, natomiast po przerwie obrady odbywały się w j. angielskim. W obu panelach dyskusyjnych udział wzięli znani praktycy z sektora finansowego. 

więcej o działalności Koła:   http://knfm.ug.edu.pl/

 

 


10 lat aktywnej współpracy z Thomson Reuters

W dniu 28 marca 2018 r. odbyło się w siedzibie Thomson Reuters spotkanie z okazji 10-lecia bardzo aktywnej współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z tą firmą. 

 

W latach 2008-2018 w zajęciach Thomson Reuters Academy uczestniczyło 1882 studentów Wydziału Ekonomicznego. 320 studentów może poszczycić się uzyskaniem certyfikatu Thomson Reuters, a 270 pracowników Thomson Reuters uczestniczyło w zajęciach prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, uzyskując zaliczenia z wybranych przedmiotów, głównie związanych z finansami.

 

W  spotkaniu uczestniczyli (w kolejności od lewej strony na zdjęciu): 

osoby odpowiedzialne za realizację umowy o współpracy z Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych IHZ dr Joanna Adamska-Mieruszewska, dr Urszula Mrzygłód oraz  prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, dyrektor oddziału Thomson Reuters w Gdyni Agata Witczak, dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk prof. UG, dr Magdalena Markiewicz prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, Karolina Majowicz-Prager,Talent acquisition manager.

 

 

Uroczysty jubileusz naszych zasłużonych Profesorów

Podczas świątecznego spotkania pracowników IHZ w dn. 20.12.2017 r., o wyjątkowo uroczystym charakterze, obchodziliśmy jubileusz 70-tych urodzin naszych zasłużonych Profesorów, od 50 lat związanych z Wydziałem Ekonomicznym (d. Transportu), absolwentów UG oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, na bazie której ww. Wydział powstał. Słowa podziękowań  skierowała do Jubilatów obecna na uroczystości dr hab. Monika Bąk, prof. nadzw., Dziekan WE UG. Serdeczne podziękowania i gratulacje na ręce Profesorów złożyli w imieniu całego zespołu IHZ obecni dyrektorzy naszego Instytutu.

 

Do grona Dostojnych Jubilatów należą:

Profesor zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Dr hab. Dorota Simpson, prof. nadzwyczajny

Profesor zw. dr hab. Bohdan Jeliński

Profesor zw. dr hab. Janusz Neider

 

Lista dokonań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Dostojnych Jubilatów jest tak długa, iż w niniejszej notatce wspomnimy tylko o jednej: Profesorowie pełnili liczne prestiżowe funkcje na UG, w tym tę nam najbliższą - dyrektora IHZ:  Profesor Danuta Marciniak-Neider (łącznie 12 lat!), Profesor Janusz Neider, Profesor Bohdan Jeliński oraz wicedyrektora IHZ: Profesor Dorota Simpson. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami naszych Mistrzów na stronie internetowej czasopisma IBAGE nr 36, dedykowanego zasłużonym Profesorom (punkt „Sylwetki Jubilatów”).

 

Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za wielkie zaangażowanie na rzecz IHZ!  Jesteśmy dumni, że mamy takich Mistrzów!

 

 

Wizyta studyjna w State Street studentów specjalności FINANSE MIĘDZYNARODOWE I BANKOWOŚĆ


W dniu 16 marca 2018 r. odbyła się wizyta studyjna studentów  III roku studiów licencjackich, specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość w State Street. Studenci mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania funduszy hedgingowych. Studentom towarzyszyła prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.  Wizyta ta  jest jednym z efektów naszej aktywnej współpracy z tą globalną korporacją,na specjalności FMiB, której opiekunem jest dr Magdalena Markiewicz, pełniąca też funkcję prodziekana ds, rozwoju i współpracy z biznesem.

 

 

 

 

19.03.2018  Konferencja DESTINATION AFRICA -  BUSINESS BEYOND BORDERS 

Pracownicy IHZ zostali zaproszeni na międzynarodową konferencję, organizowaną przez Pracodawców Pomorza i ARP S.A. w ramach projektu Broker Eksportowy. To pierwsze wydarzenie na taką skalę w regionie pomorskim, dedykowane wymianie handlowej z krajami Afryki. Konferencję swoją obecnością zaszczycili m.in. ambasadorowie: Republiki Zambii, Federalnej Republiki Nigerii i Demokratycznej Republiki Konga. IHZ reprezentowany był przez: prof. zw. Ewę Oziewicz, prof. nadzw. A.M. Nikodemską-Wołowik i dr T. Michałowskiego. 

https://www.facebook.com/pracodawcy.pomorza/

 

  

 

 

 

Projekt kończący semestr zimowy 2017/18

Zakończono z sukcesem projekt, realizowany w Instytucie Handlu Zagranicznego we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu, w ramach PDW  ”Poszukiwanie nowych wyzwań turystycznych i biznesowych w mieście Sopot”, prowadzonego przez dr hab. Sylwię Pangsy-Kanię, prof. UG. W przedsięwzięciu wzięło udział 27 studentów Wydziału Ekonomicznego UG (drugi rok studiów magisterskich).

Partnerami projektu byli: Urząd Miasta Sopotu, Hotel Sheraton, hotel Molo, Sopoteka, Kąpielisko Morskie Sopot, restauracja Tapas de Rucola, Państwowa Galeria Sztuki, Opera Leśna, Stowarzyszenie Turystyczne Sopot. Studenci przygotowali rozwiązania problemów, które były prezentowane podczas cotygodniowych spotkań odbywających się w obiektach partnerów projektu. Udział w projekcie pozwolił studentom lepiej poznać miejsce, w którym studiują; odkryć potencjał Sopotu, który można promować; atrybuty miasta, które należy uwypuklić oraz podejmować aktualne i rzeczywiste wyzwania stojące przed miastem oraz działającymi w Sopocie podmiotami.

W efekcie powstało 9 prezentacji z propozycjami rozwiązania problemów. Prezentacje te zostały przedstawione w Urzędzie Miasta Sopotu w obecności zaproszonych gości – partnerów projektu. Uprzejmie dziękujemy Urzędowi Miasta w Sopocie, a w szczególności Pani Katarzynie Choczaj, za pomoc w realizacji przedmiotu, dzięki któremu studenci Wydziału Ekonomicznego UG mieli możliwość poznania realnych problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiązania, co było bardzo cennym i niezapomnianym doświadczeniem. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy koncepcji i zaangażowania: Przedstawicielom władz miasta, Partnerom, Profesor Sylwii Pangsy-Kania  i Studentom!

 

   

   18 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Adamskiej-Mieruszewskiej na temat:
 
„Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej”
 
Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, a promotorem pomocniczym dr Magdalena Mosionek-Schweda.
 
Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:
prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Politechnika Poznańska)

Komisja jednogłośnie przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i podjęła decyzję o jej wyróżnieniu.
 
W dniu 18 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Ekonomicznego UG jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.


Serdecznie gratulujemy!

 
 

 

 

16 stycznia 2018
 Studenci I roku II stopnia specjalności International Business wzięli udział w spotkaniu z Prezydentem Sopotu, Panem Jackiem Karnowskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta, w Sali Rady Miasta Sopotu. Studentom towarzyszyły: prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz (Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego), dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG (Z-ca Dyrektora IHZ) oraz dr Magdalena Mosionek-Schweda (Koordynator specjalności International Business). W trakcie przeprowadzonej przez Pana Prezydenta 1,5-godzinnej prezentacji studenci mieli możliwość zapoznania się z kwestiami dotyczącymi podziału regionalnego Unii Europejskiej oraz Polski, poziomu rozwoju poszczególnych regionów, a także źródeł finansowania samorządów w Polsce. Zagadnienia te były szczególnie interesujące dla studentów pochodzących spoza UE, w tym m.in. z Etiopii, Meksyku, Rosji, Turcji, Ukrainy. Pan Prezydent opowiedział studentom o atrakcjach Sopotu oraz najważniejszych inwestycjach, dzięki którym Sopot jest wyjątkowym miejscem do mieszkania, pracy oraz nauki. Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi, Pani Katarzynie Choczaj oraz Pracownikom Urzędu Miasta za miłe przyjęcie.
 
 
 

 

 

 

 

 

18 grudnia 2017

W dniu 21 listopada 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Dopierały na temat:

 

„Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń”.

 

Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, a promotorem pomocniczym dr Urszula Mrzygłód.

 

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • dr hab. Teresa Hanna Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Politechnika Poznańska)
 

Komisja jednogłośnie przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i podjęła decyzję o jej wyróżnieniu.

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse.

 

 

 

Dr Łukasz Dopierała, pracownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, jest pierwszym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego doktorem, który uzyskał stopień naukowy w dyscyplinie finanse.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 04-08 grudnia 2017

Trzy osoby z IHZ przebywały na partnerskiej uczelni Fachhochschule w Bremie. Wygłosiły tam wykłady dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Spotkały się z profesorami tamtejszej uczelni oraz w Urzędzie Miasta Bremy z Dyrektorem Biura ds. Stosunków Międzynarodowych Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema, p. Andreą Frohmader.

 


 

 

01 grudnia 2017

Profesor Eugeniusz Gostomski prowadził bardzo ciekawe i świetnie odebrane zajęcia dla seniorów - słuchaczy Sopockiego Uniwersytetu III Wieku nt. JAK SIĘ BRONIĆ PRZED NIEUCZCIWYMI PRAKTYKAMI NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH. Wykład ten zrealizowano w ramach współpracy z Urzędem Miasta Sopotu.

 

 

30 listopada 2017

Na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomicznego UG w dn. 16.11. br. przedstawiono wyniki oceny pracowników naukowo-dydaktycznych WE. Dwie osoby z IHZ stanęły na podium: na II miejscu dr hab. Dorota Simpson, prof. UG (ocena 4.85 w skali od 2 do 5),  na III miejscu dr hab. Anna M. Nikodemska-Wołowik, prof. UG (ocena 4.83). Cieszymy się bardzo i gratulujemy serdecznie!


20 listopada 2017

Liczna grupa pracowników naszego Instytutu, na czele z prof. Ewą Oziewicz, dyrektor IHZ, aktywnie uczestniczyła w Krakowie w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej HANDEL ZAGRANICZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE. Organizatorem wydarzenia była Katedra Handlu Zagranicznego UE w Krakowie. Konferencja stanowiła doskonałą oprawę uroczyście celebrowanych 3 jubileuszy Szanownego Pana Profesora Stanisława Wydymusa. Poza Panią Dyrektor, IHZ reprezentowały: prof. Dorota Simpson, prof. Anna M. Nikodemska-Wołowik, dr Monika Grottel, mgr Magdalena Jażdżewska-Gutta, mgr Anna Fornalska-Skurczyńska.

 

 

 

14 listopada 2017

 Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Sopotu, nasi międzynarodowi studenci ze specjalności International Business mogli poznać barwną historię i mniej znane atrakcje miasta, w którym studiują. Studentom towarzyszyły: prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, dyrektor IB oraz prof. UG, dr hab. Anna M. Nikodemska-Wołowik. Sopocki spacer ze wspaniałym przewodnikiem PTTK, p. Arkadiuszem Zygmuntem, zakończyła wizyta w Operze Leśnej i próby sił wokalnych na scenie obiektu. Pracownicy IHZ i studenci dziękują serdecznie wszystkim Organizatorom z nadzieją na  kolejne sopockie wydarzenia.