O Instytucie

Instytut Handlu Zagranicznego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

 

Sekretariat (pokój 302)

Wioletta Zakrzewska

 

tel.   58 523 13 90 / 14 90
fax. 58 523 13 84

e-mail:ekhz@ug.edu.pl
katarzyna.kuchcinska@ug.edu.pl

 

Instytut Handlu Zagranicznego UG powstał w 1970 roku jako jednostka dydaktyczno-badawcza ówczesnego Wydziału Ekonomiki Transportu, obecnie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyrektorzy Instytutu Handlu Zagranicznego

 • prof. dr hab. Stanisław Ładyka (1970-1973)
 • prof. zw. dr hab. Zygmunt Dmowski (1973-1978)
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Szczepaniak (1978-1993)
 • prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider (1993-1999)
 • prof. zw. dr hab. Janusz Neider (1999-2002)
 • prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider (2002-2008)
 • prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński (2008-2016)
 • prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz (2016- )


Instytut oferuje kształcenie w kilku specjalnościach: Handel Zagraniczny, Finanse Międzynarodowe i Bankowość, Marketing Międzynarodowy, Międzynarodowe Strategie Marketingowe. Praca naukowo-dydaktyczna związana z kierunkiem studiów prowadzona jest przez następujące jednostki organizacyjne:

 • Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego,
 • Zakład Marketingu,
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych,
 • Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych,
 • Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji.
 

Instytut przywiązuje dużą wagę do ścisłych i bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami związanymi z obrotem międzynarodowym, które pozwalają łączyć teorię z praktyką gospodarczą, stanowiąc istotny element kształcenia studentów. Równie duże znaczenie w procesie naukowym i dydaktycznym ma współpraca, którą Instytut utrzymuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W jej wyniku wielu studentów ma okazję podjąć studia za granicą w ramach programu ERASMUS oraz w ramach umów dwustronnych poza Europą, natomiast pracownicy mogą rozwijać swój warsztat naukowy i dydaktyczny, odbywając staże w partnerskich uczelniach. Jednym z wielu efektów współpracy międzynarodowej było powołanie z inicjatywy pracowników Instytutu międzywydziałowego Studium Podyplomowego MBA we współpracy z Copenhagen Business School, University of Antwerp i FHTW Berlin. Instytut oferuje także Studia Podyplomowe Handlu Zagranicznego oraz Studia Podyplomowe Marketingu Międzynarodowego, Studia Podyplomowe Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym, Studia Podyplomowe Innowacyjne Praktyki Public Relations, Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy (studia w j.angielskim) przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych dokształcaniem z zakresu handlu międzynarodowego i marketingu.

Instytut Handlu Zagranicznego stara się unowocześniać oferowaną studentom bazę dydaktyczną, czego przykładem są w pełni wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dwie pracownie komputerowe, uruchomione na Wydziale Ekonomicznym, dealing room i Thomson Reuters Data Suit.